Söndag den 5 December 2021 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sök på webbplatsenJ A Mäklare AB
Krutkällarev. 30
302 72 Halmstad

Tel: +46 70 6546365
Org.nummer:
556652 - 8823

info@jamaklare.se

     


 Välkommen!


Varmt välkommen till J A Mäklare:s hemsida.

J A Mäklare AB är det offensiva företaget med förmedling av kommersiella fastigheter som sin huvudsakliga verksamhet.

Vi har nu möjlighet att ta in fler fastigheter/bolag till försäljning. Som du ser under "Fastigheter till försäljning" sträcker sig vårt verksamhetsområde över stora delar av Götaland.

Omvänt kan vi även med fördel tänka oss sökuppdrag från köpare för förmedling av viss typ av fastighet/bolag.

Tag gärna kontakt med oss -- inget uppdrag är för litet och inget uppdrag är för stort!

Räkna med oss!